Wat zijn armklachten.
De bloedvaten en zenuwen die naar onze arm gaan moeten eerst een paar poorten passeren die gevormd worden door onder andere spieren en botten. Wanneer je deze poorten zo erg afknelt en daardoor de hele vaatzenuwbundel afknelt noemen we dit het Thoratic Outlet Syndrome. Je hebt dat last van een vermoeid gevoel in je arm en hand, koude arm/hand, bleke of blauwe hand, meer pijn bij het bovenhands werken, tintelingen, prikkelingen of een doof gevoel in de hand. Dit komt doordat de arm nu niet optimaal zijn zenuwprikkels krijgt en de doorbloeding in het gedrang komen.

Hoe ontstaan armklachten?
Het bloedvat wat van ons hart komt en naar onze arm gaat moet door drie poorten. De eerste poort zit in de nek, hier moet het bloedvat door twee nekspieren. Bij de tweede poort moet het bloedvat tussen de eerste rib en het sleutelbeen door. Bij de laatste poort gaat het bloedvat onder onze kleine borstspier door. Spanning op de spieren van de nek, het sleutelbeen en de borst kunnen zorgen voor een vernauwing van deze poorten. De kleine borstspier en nekspieren kunnen op spannen in periode van stres of bij een verkeerde ademhaling. Een andere oorzaak van deze vernauwing onder het sleutelbeen, is een van de armspieren zelf, die bij genoeg spanning de schouder wat omlaag kan trekken wat er voor zorgt dat het sleutelbeen druk geeft op het bloedvat.
Een andere mogelijke en veel voorkomende oorzaak is de houding van onze bovenrug en schouders. wanneer je voorover gebogen zit achter bijvoorbeeld je laptop, zullen spieren aan de voorzijde verkorten en de spieren aan de achterzijde verzwakken. Dit heeft ook als gevolg dat de zo genoemde poorten zich vernauwen. Dus wanneer je in rust bent en dus hoort te herstellen, kan er op dat moment niet genoeg bloed naar toe om dit te verzorgen.

Waarom is de doorbloeding zo belangrijk?
Het beschadigen en herstellen van beschadigt weefsel gaan we vergelijken met een bestrate weg. Waarbij de weg het weefsel symboliseert en het bloed symboliseert de herstelwerkzaamheden.  Door het vele gebruik van de weg raakt deze wat beschadigt. Gelukkig komen er in het geval van deze weg, op het moment dat de weg niet wordt gebruikt, tien mensen om de weg te repareren. Door deze reparatie blijft de weg mooi.
Wanneer de doorbloeding iets wordt afgeknepen komen er geen 10 mensen om het te repareren maar 8. Dit betekend dat de weg minder goed gerepareerd wordt op het moment dat er even niemand op rijd. Je kunt je dus voorstellen dat belasting (het rijden van auto’s) en het repareren (herstel in rust) goed in balans moet zijn voor het optimaal houden van jouw weefsel.

Wat doet Osteopathie Wijk bij Duurstede bij armklachten:
Ik zal tijdens mijn onderzoek bepalen welke poorten aan de grondslag liggen van jou klacht. Op basis daarvan kan ik technieken gebruiken om de poorten te vergroten. Door manipulaties en mobilisaties in het gebied word en ruimte gecreëerd om zo het vaat-zenuwstelsel de ruimte te geven. Hierdoor zullen je klachten verdwijnen.

Heb jij klachten in je arm en kom je er niet vanaf? Maak een afspraak op https://osteopathiewijkbijduurstede.nl/afspraak-maken/