Wat is een manipulatie?
De Osteopathie bestaat uit een selectie manuele handelingen, oftewel technieken met onze handen, die ze ook in andere therapievormen gebruiken. Zowel in de osteopathie als n de chiropractie en manuele therapie worden manipulaties gebruikt. Het manipuleren van een gewricht kan goed zijn om de bewegelijkheid in een gewricht te verbeteren en om een reflex uit te lokken. Een manipulatie wordt uitgevoerd door een gewricht naar zijn eindstand te brengen, dus bijvoorbeeld een volledige buiging, om vervolgens met een snelle korte beweging het gewricht net iets verder in die stand te brengen. Kenmerkend, maar niet essentieel, is het knakkende geluid wat vrijkomt bij deze beweging.

Wat doet een manipulatie: bewegelijkheid.
Er wordt wel eens gesproken over een therapeut die bijvoorbeeld iemand zijn wervel weer heeft ‘’recht gezet’’. Deze gedachte is een misvatting van het doel van manipulaties. Wervels kunnen namelijk niet scheef of van zijn plek staan zonder een ernstig trauma zoals een ongeluk. Wat er werkelijk aan de hand is, is een wervel die geblokkeerd staat in een bepaalde positie. Doe je armen wijd als een vliegtuig en stel je voor dat jouw romp de wervel is. Als je naar links kantelt en draait en zo blijft staan dan is er een blokkade in een rotatie en kanteling links. Door deze stand van de wervel kan er op bepaalde plekken van het gewricht meer compressie komen. Als je dus nog steeds in de gedraaide en gekantelde vliegtuigstand zit, zal je merken dat je links in je romp meer druk ervaart. Na een tijdje kan dit irriteren of zelfs ontsteken. Door deze ontsteking of irritatie kan je een ontwijkende houding aan gaan nemen. Je kantelt bijvoorbeeld met de rest van je lichaam iets naar rechts, oftewel, je staat een beetje scheef.

Als Osteopaat kun je dan technieken inzetten waarbij je de wervel weer naar rechts draait en kantel en zo met een snelle korte beweging weer deblokkeert. Door de afname van de compressie ervaar je minder pijn en zal je weer recht komen te staan. Het is dus niet je wervel die recht gezet is, maar je lichaam die niet meer hoeft te compenseren voor de pijnlijke houding.

Wat doet een manipulatie: Reflex
Een manipulatie aan de wervels kan ook zorgen voor lokale ontspanning in de spieren en in de bloedvaten die door hetzelfde segment worden bestuurd. Als er delen van de wervelkolom worden gemanipuleerd die zenuwen bevatten van organen, dan wordt ook de functie van het orgaan beïnvloed. Daarbij zorgt beweging voor een pijn dempend effect, als jouw gewricht dus weer goed kan bewegen, zal het weer pijn dempende signalen afgeven aan het lichaam. Goed bewegen na een manipulatie is essentieel voor een blijvend effect.

Heb jij klachten in je arm en kom je er niet vanaf? Maak een afspraak op https://osteopathiewijkbijduurstede.nl/afspraak-maken/